Vloga za zaporo občinske ceste zaradi izvedbe prireditve

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov