Vloga za izdajo izjave o ne/uveljavljanju predkupne pravice

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov