Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi javne prireditve

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka