Vloga za sklenitev aneksa k najemni pogodbi - Izbris uporabnika iz najemne pogodbe

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka