Vloga za sklenitev aneksa k najemni pogodbi - vpis uporabnika stanovanja

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka