Vloga za izdajo projektnih pogojev/drugih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku