Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemlišča (NUSZ)

Pravna podlaga za izvedbo postopka