Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Pravna podlaga za izvedbo postopka