Pričetek del izgradnje kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Vešenik

4. 5. 2021 Urad župana